Kadernota 2021

In deze kaderbrief wordt een actueel overzicht verstrekt van het financieel perspectief. Deze bestaat uit  de uitgangspunten voor de begroting 2021, de door ons voorgestelde ombuigingen, een eerste indicatie van de effecten van de  kosten van de Coronacirsis. Dit alles wordt samengevat in de  “Begroting in één oogopslag”.  De behandeling van deze kaderbrief in uw raad staat gepland op 2 juli 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 15:08:36 met de export van 07/08/2020 14:43:54